Xây Dựng Mô Hình Kinh Doanh Như Thế Nào Để Đạt Hiệu Quả?


Việc xây dựng mô hình kinh doanh như thế nào sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực, ngành nghề mà bạn phát triển. Tuy nhiên, các bạn sẽ vẫn cần đảm bảo được một số tiêu chí như SD Group chia sẻ sau đây :

1. Phân khúc khách hàng (Customer Segments)

Phân khúc khách hàng xác định là các cá nhân hay tổ chức khác nhau được doanh nghiệp tiếp cận và phục vụ. Khách hàng là trung tâm của các mô hình kinh doanh và là yếu tố tạo nên lợi nhuận.

xây dựng mô hình kinh doanh - SD Group

 

Phân khúc khách hàng cần được xác định khi thiết kế mô hình kinh doanh thông qua các câu hỏi:

 • Chúng ta tạo lập giá trị cho ai?

 • Đâu là khách hàng lớn nhất của chúng ta?

2. Giải pháp giá trị (Value Propositions)

Giải pháp giá trị mô tả gói sản phẩm và dịch vụ đem lại giá trị cho một phân khúc khách hàng cụ thể hoặc là lý do của việc nhiều khách hàng quay qua dùng sản phẩm của công ty mình thay thế cho sản phẩm của một công ty khác.

Giải pháp giá trị có thể được xác định khi thiết kế mô hình kinh doanh với những câu hỏi:

 • Chúng ta mang lại giá trị gì cho khách hàng?

 • Chúng ta đang giúp khách hàng đạt được điều gì trong tất cả các vấn đề của họ?

 • Chúng ta đang đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách hàng?

 • Chúng ta đang chào bán gói sản phẩm và dịch vụ nào cho từng phân khúc khách hàng?

3. Kênh kinh doanh (Channels)

Kênh kinh doanh diễn tả cách thức một công ty giao thiệp và tiếp cận với phân khúc khách hàng của mình để cung cấp cho họ một giải pháp giá trị, qua các kênh thông tin liên lạc, marketing và bán hàng.

xây dựng mô hình kinh doanh - SD Group

Kênh kinh doanh là hình ảnh đại diện cho công ty và giúp tạo nên trải nghiệm của khách hàng.

Kênh kinh doanh cần được định vị khi phát triển mô hình kinh doanh thông qua những câu sau:

 • Những phân khúc khách hàng của chúng ta muốn được tiếp cận qua các kênh kinh doanh như thế nào?

 • Hiện tại chúng ta đang tiếp cận khách hàng theo hướng nào?

 • Những kênh kinh doanh của chúng ta được hợp nhất thế nào?

 • khách hàng Kênh nào hoạt động hiệu quả nhất?

 • Kênh nào có hiệu quả kinh doanh cao nhất?

 • Chúng ta đang kết nối kênh với các thói quen thường nhật của khách hàng thế nào?

4. Quan hệ khách hàng (Customer Relationships)

Quan hệ khách hàng diễn tả những hình thức quan hệ do một công ty thiết lập và duy trì với các phân khúc khách hàng nhất định, có vai trò:

 • Thu hút khách hàng

 • Duy trì khách hàng

 • Đẩy mạnh quan hệ

Quan hệ khách hàng có thể được xác định khi thiết lập mô hình kinh doanh thông qua những câu hỏi:

 • Những khách hàng trong từng phân khúc mong đợi chúng ta thiết lập và duy trì hình thức quan hệ như thế nào với họ?

 • Chúng ta đã thiết lập hình thức quan hệ như thế nào?

 • Chi phí của chúng ta ra sao?

 • Chúng ta thống nhất chúng với những phần còn lại của mô hình đó thế nào?

5. Dòng doanh thu (Revenue Streams) -

Các dòng doanh thu từ những giải pháp giá trị tác động hiệu quả đến khách hàng. Dòng doanh thu phản ánh tổng lượng tiền mà một công ty thu về từ các phân khúc khách hàng.

xây dựng mô hình kinh doanh - SD Group

Dòng doanh thu có thể được xác định khi thiết kế mô hình kinh doanh thông qua những câu hỏi:

 • Khách hàng của chúng ta sẵn sàng chi trả cho điều gì?

 • Hiện tại họ đang chi trả cho giá trị bao nhiêu và chi trả thế nào?

 • Họ thích chi trả theo cách này hơn?

 • Các dòng doanh thu đóng góp vào tổng doanh thu bao nhiêu?

6. Các nguồn lực chủ chốt (Key Resources)

Các nguồn lực này mô tả những kỹ năng tốt nhất phải có để điều hành một mô hình kinh doanh và dịch vụ khác nhau tuỳ theo định dạng mô hình kinh doanh.

Những nguồn lực này cho phép doanh nghiệp sáng tạo và đem đến cho khách hàng dịch vụ giá trị, mở rộng thêm thị trường, xây dựng mối quan hệ với nhiều phân khúc khách hàng và gặt hái lợi nhuận.

Các như một nhà sản xuất chip điện tử siêu vi sẽ cần những công nghệ không thâm dụng vốn, trong khi một nhà thiết kế chip điện tử siêu vi thì tập trung nhiều vào nguồn nhân lực. Loại nguồn lực chủ chốt khác là những tài sản vật chất, kỹ thuật, trí tuệ hoặc con người, v.v. mà công ty đang sở hữu hay thuê lại, hoặc nhận từ các đối tác chính.

Loại nguồn lực này sẽ được xác định khi thiết kế mô hình kinh doanh với câu hỏi:

Các giải pháp giá trị, kênh phân phối, quan hệ đối tác và dòng doanh thu của công ty đòi hỏi loại nguồn lực cốt lõi như thế nào?

7. Những hoạt động trọng yếu (Key Activities)

Sản phẩm hoạt động trọng yếu là phần việc quan trọng nhất mà một công ty cần thực hiện để phát triển mô hình kinh doanh của mình.

Cũng như với một công ty cung cấp phần mềm như Microsoft, nghiệp vụ thiết kế phần mềm là một trong những hoạt động trọng yếu. Đối với một nhà sản xuất máy tính cá nhân như Dell, hoạt động chính của công ty là nghiệp vụ quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các hoạt động trọng yếu sẽ được xác định khi thiết kế mô hình kinh doanh với câu hỏi:

Giải pháp giá trị, kênh phân phối, quan hệ khách hàng, và dòng chảy doanh thu của chúng ta đòi hỏi những hoạt động trọng yếu như thế nào?

8. Những đối tác chính (Key Partnerships)

Các hoạt động được thuê ngoài bao gồm những nguồn lực thu được từ bên ngoài phạm vi doanh nghiệp.

Những đối tác chính mô tả mạng lưới gồm nhiều nhà cung cấp và đối tác để từ đó mô hình kinh doanh được thiết kế

Bởi đối tác chính cần được xác định khi thiết kế mô hình kinh doanh thông qua những câu hỏi:

 • Những đối tác chính của chúng tôi là ai?

 • Nhà cung cấp chính của chúng ta là ai?

 • Chúng ta đang thu hút được những nguồn lực quan trọng nào từ các đối tác?

 • Các đối tác đang thực hiện những hoạt động cụ thể nào?

9. Cơ cấu chi phí (Cost Structure)

Cơ cấu chi phí mô tả các chi phí cần thiết khi xây dựng một mô hình kinh doanh

xây dựng mô hình kinh doanh - SD Group

Cơ cấu chi phí cần được xác định khi thiết kế mô hình kinh doanh với các câu hỏi:

 • Các chi phí lớn nhất gắn liền với mô hình kinh doanh của chúng tôi là gì?

 • Các nguồn lực then chốt và hoạt động trọng yếu nào phát sinh nhiều chi phí nhất?

Bạn đã có thể bắt tay xây dựng mô hình kinh doanh với 9 thành tố của Khung hình kinh doanh này.

Nhưng sở hữu một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh mới là bước bắt đầu, cần đọc ngay phần này để tập trung xây dựng chiến lược cho công ty và Chủ doanh nghiệp mình.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm SD Group. Cùng theo dõi các bài viết tiếp theo của SD Group để tìm hiểu các kiến thức mới mẻ về truyền thông, kinh doanh  và công nghệ nhé!